#ORFEUSZ#EURÜDIKÉ

Simkó Beatrix – Grecsó Zoltán: #ORFEUSZ#EURÜDIKÉ
színházterem
időtartam: 50 perc
korosztály: 14+
English friendly
jegyár egységesen: 3500 Ft
támogatói jegy: 5000 Ft
Grecsó Zoltán és Simkó Beatrix duója Orfeusz és Eurüdiké mítoszát a mai viszonyok közé helyezi, egészen sajátosan értelmezve át az oly sokszor feldolgozott szerelmi történetet.
Eurüdiké most kortárs világunk poklába száműzetik. Természetesen ide is követi őt szerelme, a görög mitológia híres dalnoka, ám Orfeusz hiába érti még az állatok nyelvét is, ez a világ számára kiismerhetetlen, a líra feltalálója egyszerre ügyefogyottá és tehetetlenné válik – nincs ereje szembemenni a 21. század világképével.
Megpróbál megfelelni az Eurüdiké új ízlésvilágának. Orfeusz azonban nem képes megtagadni önmagát: a szeretett nőtől teljesen eltérő, lényegileg lassúbb, belső ritmusa nem talál harmóniát megváltozott szerelme hétköznapjaival. Halhatatlannak hitt, még a halált is túlélő szerelmük kerül veszélybe. A boldog, kortalan lassúság értelmezhetetlenné válik a jelen múlandóságában, gyorsaságában.
Orfeusz újra lemegy az alvilágba a szerelme után, de most a kapcsolatuk válik pokollá.
A táncduó a mítosz világa és a ma valós viszonyai között feszülő ellentétet mutatja be, ám drámaiságában ennél jóval tovább megy, hiszen hőseit is demitologizálja. Orfeusznak és Eurüdikének most nem afféle gigászi ellenfelekkel kell megküzdeniük, mint a halál. A hétköznapok, a változás, a különböző világnézet hozta dicstelen, mégis kemény harc lesz az övék.
Izgalmas vállalkozás ezt a disszonanciát, és a különbözőségekben felvillanó, pillanatnyi összecsengéseket pusztán a mozdulatok nyelvére kódolni. A tánc képes megmutatni az emberi kapcsolatok mozgatórúgóit, az újra és újra feszültséget és feloldhatatlan ellentéteket generáló, belső erőket.
Simkó Beatrix és Grecsó Zoltán együttműködésük sok éves tapasztalatit sűrítik duójukba, Dömölky Dániel letisztult látvány- és díszletkonstrukciójában, a Gryllus Ábris sound designer által teremtett atmoszférában.
Zoltán Grecsó’s and Beatrix Simkó’s duo puts Orpheus’ and Eurydice’s mythos in today’s conditions, giving a special interpretation to this so many times presented love story.
Now, Eurydice will be expelled to the hell of our present world. Of course, she will be followed by his lover, the famous singer of the Greek mythology, but even though Orpheus understands the language of the animals, this world is and remains unfamiliar to him, and suddenly he gets helpless and incapable – he has no vigor to confront the ethos of the 21st century.
He tries to adjust to Eurydice’s new lifestyle, but Orpheus is not able to alter himself: his internal rhythm, which is different and slower than that of the beloved woman’s, does not match the everyday of his changed lover. Their love, which was believed to be immortal, even to survive death itself, will be in danger. The happy, ageless slowness will be uninterpretable in the caducity and quickness of the present.
Once again, Orpheus enters the underworld to find his lover, but this time their relationship becomes hell.
The dancer duo presents the conflict between the world of myths and the realities of the present, but dramatically it offers even more, by demythologizing their heroes themselves. Orpheus and Eurydice do not have to fight gigantic adversaries, like death. Their inglorious but at the same time hard fight will be about the everyday, the change, and the different world views.
This is an exciting challenge, to code this momentary collision, presenting dissonance and diversity in the language of motions only. Dance allows to show the mainspring of human relationships, the internal forces generating unsolvable conflicts.
In their duo, Beatrix Simkó and Zoltán Grecsó accumulate their experience of years of working together, using Dániel Dömölky’s clear scenography construction, in the atmosphere created by sound designer Ábris Gryllus.
Koreográfia, tánc / Choreography, dance: Simkó Beatrix, Grecsó Zoltán
Zene Music: Gryllus Ábris
Látvány / Set design: Dömölky Dániel
Jelmez / Costum: Földi Petra
Videó: Dömölky Dániel
Produkciós menedzser / Production manager: Kovács Brigitta/ Vodál Anita
Producer / Producer: Pro Progressione
Külön köszönet Special thanks to: Ágoston Stefánia, Bagi Anna, Kálmán Eszter, Nagy Bálint, Pető József, Reich Tamás, Sebők Borbála, Szellő Ádám, Zsalakovics Anikó
Támogatók: NKA, KIM, Vígszínház, Műhely Alapítvány, Sín Produkció, Spicc Stúdió, Movein Stúdió, Eötvös 10, Pro Progressione, PUR E, DNN, deephoto